Arsalarımız

22.06.2020 12:01

Kooperatifimizin arsalarının bulunduğu Susuz Mahallesi’nde 3042 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesi uyarınca yapılan kadastro ölçümünde parsel numaraları değiştiğinden yeni tapular alınması akabinde yeni liste eklenecektir.


Sosyal Medya